© NTTB

Toelichting senioren licenties

ver.01-09-2019
Op deze pagina vindt u de uitgebreide informatie over het toekennen en wijzigen van licenties voor senioren.

Inhoud:
1. Licentie-eisen
2. Toelichting op de berekening en toekenning van de licenties
3. Richtlijnen Jeugdlicenties
4. Licentie Functionarissen

1. Licentie-eisen
A-licenties

Nederlandse Kampioenschappen A: Het bereiken van de laatste 8 (1/4e finales) in het hoofdtoernooi is voldoende om de A-licentie te behouden.
Nationale Senioren Meerkampen B: Het winnen van de finale (1e plaats).
Nederlandse Kampioenschappen B: Het winnen van de finale (1e plaats).
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 2260 punten voor mannen en 1800 punten voor vrouwen.

B-licenties
Nederlandse Kampioenschappen B: Het bereiken van de laatste 16 (1/8e finales).
Nationale Senioren Meerkampen B: Het bereiken van de 2e ronde.*
Nederlandse Kampioenschappen C: Het bereiken van de finale (1e en 2e plaats).
Nationale Senioren Meerkampen C: 1e en 2e plaats van de finale.
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 1960 punten voor mannen en 1460 punten voor vrouwen.

C-licenties
Nederlandse Kampioenschappen C: Het bereiken van de laatste 16 (1/8e finales).
Nationale Senioren Meerkampen C: Het bereiken van de 2e ronde.*
Nederlandse Kampioenschappen D: Het bereiken van de finale (1e en 2e plaats).
Nationale Senioren Meerkampen D: 1e en 2e plaats van de finale.
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 1800 punten voor mannen en 1260 punten voor vrouwen.


D-licenties
Nederlandse Kampioenschappen D: Het bereiken van de laatste 16 (1/8e finales).
Nationale Senioren Meerkampen D: Het bereiken van de 2e ronde.*
Nederlandse Kampioenschappen E: Het bereiken van de finale (1e en 2e plaats).
Nationale Senioren Meerkampen E: 1e en 2e plaats van de finale.
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 1460 punten voor mannen en 1060 punten voor vrouwen.


E-licenties
Nederlandse Kampioenschappen E: Het bereiken van de laatste 16 (1/8e finales).
Nationale Senioren Meerkampen E: Het bereiken van de 2e ronde.*
Nationale Senioren Meerkampen F: 1e en 2e plaats van de finale.
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 1260 punten voor mannen en 760 punten voor vrouwen.


F-licenties
Nationale Senioren Meerkampen F: Het bereiken van de 2e ronde.*
Nationale Senioren Meerkampen G: 1e en 2e plaats van de finale.
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 1060 punten voor mannen.


G-licenties
Nationale Senioren Meerkampen G: Het bereiken van de 2e ronde.*
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 760 punten voor mannen.


Buitenlandse competitie: Spelers, die in een buitenlandse competitie uitkomen of zijn uitgekomen kunnen op basis van hun resultaten per mail bij de Landelijke seniorenlicentiefunctionaris een licentie aanvragen of jaarlijks om behoud van die licentie verzoeken.

* - geldt niet als alleen de finale is gespeeld.

2. Toelichting op de berekening en toekenning van de licenties

Elo Rang seniorenlicentiegrenzen
Dames
Licentie
Heren
Licentie
Rang te
behouden
Rang te
verkrijgen
  A 2200 2260
  B 1900 1960
A C 1740 1800
B D 1400 1460
C E 1200 1260
D F 1000 1060
E G 700 760
F H 0
Voorwaarden:
 • De omschreven eisen voor een licentie zijn richtlijnen. De verantwoordelijke seniorenlicentiefunctionaris kan om hem moverende redenen hiervan afwijken.
 • De senioren licenties maken gebruik van de Elo Nationale ranglijsten.
 • Een licentie wordt verlaagd als het rang van het betrokken NTTB-lid op 1 januari of 1 juli onder de aangegeven grens ligt.
 • De senioren licentie wordt verhoogd als het rang van het betrokken NTTB-lid op 1 januari of 1 juli op of boven de aangegeven grens ligt.
 • Als een speler twee jaar niet heeft deelgenomen aan een NTTB competitie of een toernooi, verliest hij of zij het recht op een licentie. De licentie wordt dan uit de administratie verwijderd. De licentie wordt ook uit de administratie verwijderd als een speler geen NTTB-lid meer is.
Rating = de door winst of verlies verzamelde basispunten in competities en toernooien.
Rang = Ratingpunten + Bonuspunten - Strafpunten

3. Richtlijnen Jeugdlicenties

Bij de jeugd bestaan vier leeftijdsklassen (junioren, kadetten, pupillen en welpen). Bij junioren, kadetten en pupillen bestaan drie niveaus: A,B en geen licentie. Bij de welpen bestaan alleen licenties A en geen licentie. De A- en B-licentiehou¬ders staan vermeld op (http://www.nttb-ranglijsten.nl/ranglijsten_j.php) en (voor degenen die daar toegang toe hebben) in de licentieadministratie op www.nttb-ranglijsten.nl en in de ledenadministratie NAS. Jeugdlicenties gelden, tussentijdse promotie of degradatie op grond van resultaten uitgezonderd, tot het einde van het wed¬strijdseizoen (30 juni). Aan het begin van het nieuwe wedstrijdseizoen (1 juli) worden alle spelers opnieuw inge¬deeld. Voor de diverse licenties bestaan de volgende eisen:

A-licenties
A-licenties worden verleend aan een beperkt aantal spelers. De landelijke licentiefunctionaris bepaalt wie in aanmerking komen voor een A-licentie.

Promotie van B naar A licentie

Dit is mogelijk als men:

 1. De finale van de NJM bereikt (alleen junioren en kadetten, niet voor pupillen en welpen)
 2. Een B jeugdranglijst¬toernooi wint
 3. Tweemaal verliezend finalist is een B jeugd¬rang¬lijst¬toer¬nooi.
 4. Door een combinatie van resultaten in de competitie, NJM, Rang¬lijst¬toer¬nooien en NJK op een nationale B jeugdranglijst een ELO-rating behaalt die boven de A grens (zie onder) ligt.
Licenties op basis van de ELO-rating worden in principe verleend per 1 januari en (mits een speler in dezelfde leeftijdsgroep blijft) per 1 juli. Op deze data geldt de hoogste rating die een speler in het daaraan voorafgaande half jaar heeft bereikt. De landelijke licentiefunctionaris kan licentieverhogingen eerder verlenen indien daartoe aanleiding is. Bijvoorbeeld in verband met de sluitingsdata van toernooien.

Bij de wisseling van het seizoen geldt bij junioren en kadetten dat spelers de A-licentie in ieder geval houden als zij:
 1. De eerste 5 van de finale NJM hebben bereikt. Indien er in de betreffende categorie spelers zijn die vanwege hun sterkte in een oudere categorie meespelen, kan dit aantal worden verminderd.
 2. Bij de NJK-A de halve finale hebben gehaald
 3. Bij een A-ranglijsttoernooi de finale hebben gehaald.
 4. Een rating hebben die boven de A-grens (zie onder) ligt van de leeftijdsgroep waarin zij in het nieuwe seizoen uitkomen.
Pupillen die naar de kadetten gaan en welpen die naar de pupillen gaan houden hun A-licentie als zij:
 1. Bij de eerste 3 van de finale NJM eindigen
 2. De finale van de NJK-A halen
 3. Een puntentotaal hebben dat boven de A-grens (zie onder) ligt van de leeftijdsgroep waarin zij in het nieuwe seizoen uitkomen.
De landelijke ranglijstfunctionaris houdt zich het recht voor uit¬zonderingen op deze regels toe te passen als hiertoe aanlei¬ding is.

Degradatie van A naar B licentie
In principe dienen de kandidaten voor de A licentiegroep dusdanig sterk te zijn dat degradatie niet kan voorkomen. Helaas wijst de praktijk uit dat niveauver¬val wel voor¬komt. Men degradeert als:
 1. Over een periode van een half jaar geen resultaten zijn geboekt.
 2. Men gedurende langere tijd een rating heeft die beneden de A grens ligt (zie onder).

B-licenties
B-licenties worden verleend door de landelijke licentiefunctionaris. Als de betrokken speler aan één van de volgen¬de eisen voldoet zal de landelijke licentiefunctionaris in het algemeen altijd een B-licentie verlenen:

A. Nationale Jeugdmeerkampen
 • Jongens Junioren en Kadetten: het bereiken van de 1e landelijke ronde.
 • Jongens Pupillen, Meisjes Junioren, Meisjes Kadetten en Meisjes Pupillen: het bereiken van de 2e landelijke ronde.
Bij de seizoenswisseling geldt:
 • Wie bij de seizoenswisseling naar een ou¬dere leeftijdsgroep gaat: junioren en kadetten: het bereiken van de 2e landelijke ronde, welpen en pupillen het bereiken van de finale.
 • Wie bij de seizoenswisseling in dezelfde leeftijdsgroep blijft: Jongens Junioren en Kadetten: het bereiken van de 1e landelijke ronde. Jongens Pupillen, Meisjes Junioren, Meisjes Kadetten en Meisjes Pupillen: het bereiken van de 2e landelijke ronde.
B. Jeugdranglijsttoernooien
 • De winnaars van nationale Jeugdranglijsttoernooien krijgen automatisch een B-licentie, tenzij het aantal deelnemers in de betrokken categorie te gering is. Dit ter beoorde¬ling van de landelijke jeugdlicentiefunctionaris.
C. ELO-rating
 • Wanneer men door een combinatie van resultaten in de competitie, NJM, Rang¬lijst¬toer¬nooien en NJK een ELO-rating behaalt die boven de B grens (zie onder) ligt.
D. A licentiehouders
 • Als men aan het einde van het seizoen in bezit is van een A licen¬tie krijgt men in het volgende seizoen minimaal een B licen¬tie.
Licenties op basis van de ELO-rating worden in principe verleend per 1 januari en (mits een speler in dezelfde leeftijdsgroep blijft) per 1 juli. Op deze data geldt de hoogste rating die een speler in het daaraan voorafgaande half jaar heeft bereikt. De landelijke licentiefunctionaris kan licentieverhogingen eerder verlenen indien daartoe aanleiding is. Bijvoorbeeld in verband met de sluitingsdata van toernooien.

De ELO-ratings voor het verkrijgen van een A- of B-licentie zijn als volgt:
LeeftijdsgroepA-licentieB-licentie
Jongens Junioren17001250
Jongens Kadetten14001060
Jongens Pupillen1150850
Jongens Welpen850n.v.t.
Meisjes Junioren14001000
Meisjes Kadetten1100750
Meisjes Pupillen850600
Meisjes Welpen650n.v.t.

Seniorenlicenties voor jeugdspelers
 1. Jeugdleden krijgen een D- of lagere seniorenlicentie alleen op aanvraag. De aanvraag wordt gedaan bij de afdelingslicentiefunctionaris van de afdeling waarvan de betreffende speler lid is.
 2. Junioren moeten altijd een seniorenlicentie kunnen krijgen, ook als ze niet aan de seniorencompetitie deelnemen. Dit geldt voor zowel landelijke (A-B-C-) licenties als voor de afdelings (D-E-F-G-H-) licenties.
 3. Kadetten en jongere jeugdleden kunnen alleen een seniorenlicentie krijgen, als ze ook toestemming hebben om aan de NTTB-seniorencompetitie deel te nemen.
 4. Voor een senioren-A-licentie gelden voor jeugdleden dezelfde eisen zoals die gesteld zijn voor senioren.
 5. Voor een senioren B-, C- of D- licentie gelden voor jeugdleden dezelfde ELO-ratings op respectievelijk 1 juli of 1 januari als voor senioren. Deelname aan de Nationale Seniorenmeerkampen of de Nederlandse Kampioenschappen voor B-, C- en D-spelers is echter reeds mogelijk met een ELO-rating die voor senioren recht geeft op behoud van de licentie.
  Dit zijn de volgende ratings:
  Dames B1400
  Dames C1200
  Dames D1000
  Heren B1900
  Heren C1740
  Heren D1400