© NTTB

Toelichting senioren licenties

ver.01-07-2022
Op deze pagina vindt u de uitgebreide informatie over het toekennen en wijzigen van licenties voor senioren.

Inhoud:
1. Licentie-eisen
2. Toelichting op de berekening en toekenning van de licenties
3. Richtlijnen Jeugdlicenties
4. Licentie Functionarissen

1. Licentie-eisen
A-licenties

Nederlandse Kampioenschappen A: Het bereiken van de laatste 8 (1/4e finales) in het hoofdtoernooi is voldoende om de A-licentie te behouden.
Nationale Senioren Meerkampen B: 1e en 2e plaats van de finale.(1)
Nederlandse Kampioenschappen B: Het bereiken van de finale (1e en 2e plaats).(1)
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 2160 punten voor mannen en 1760 punten voor vrouwen.

B-licenties
Nederlandse Kampioenschappen B: Het bereiken van de laatste 16 (1/8e finales).(1)
Nationale Senioren Meerkampen B: Het bereiken van de 2e ronde.(2)
Nederlandse Kampioenschappen C: Het bereiken van de finale (1e en 2e plaats).(1)
Nationale Senioren Meerkampen C: 1e en 2e plaats van de finale.
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 1960 punten voor mannen en 1460 punten voor vrouwen.

C-licenties
Nederlandse Kampioenschappen C: Het bereiken van de laatste 16 (1/8e finales).(1)
Nationale Senioren Meerkampen C: Het bereiken van de 2e ronde.(2)
Nederlandse Kampioenschappen D: Het bereiken van de finale (1e en 2e plaats).(1)
Nationale Senioren Meerkampen D: 1e en 2e plaats van de finale.
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 1760 punten voor mannen en 1260 punten voor vrouwen.


D-licenties
Nederlandse Kampioenschappen D: Het bereiken van de laatste 16 (1/8e finales).(1)
Nationale Senioren Meerkampen D: Het bereiken van de 2e ronde.(2)
Nederlandse Kampioenschappen E: Het bereiken van de finale (1e en 2e plaats).(1)
Nationale Senioren Meerkampen E: 1e en 2e plaats van de finale.
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 1460 punten voor mannen en 1060 punten voor vrouwen.


E-licenties
Nederlandse Kampioenschappen E: Het bereiken van de laatste 16 (1/8e finales).(1)
Nationale Senioren Meerkampen E: Het bereiken van de 2e ronde.(2)
Nationale Senioren Meerkampen F: 1e en 2e plaats van de finale.
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 1260 punten voor mannen en 760 punten voor vrouwen.


F-licenties
Nationale Senioren Meerkampen F: Het bereiken van de 2e ronde.(2)
Nationale Senioren Meerkampen G: 1e en 2e plaats van de finale.
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 1060 punten voor mannen.


G-licenties
Nationale Senioren Meerkampen G: Het bereiken van de 2e ronde.(2)
Elo Nationaleranglijst: Op 1 januari of 1 juli een rating boven de 760 punten voor mannen.


Buitenlandse competitie: Spelers, die in een buitenlandse competitie uitkomen of zijn uitgekomen kunnen op basis van hun resultaten per mail bij de Landelijke seniorenlicentiefunctionaris een licentie aanvragen of jaarlijks om behoud van die licentie verzoeken.

(1) - geldt niet als minder dan 8 deelnemers.
(2) - geldt niet als alleen de finale is gespeeld.

2. Toelichting op de berekening en toekenning van de licenties

Elo Rang seniorenlicentiegrenzen
Dames
Licentie
Heren
Licentie
Rang te
behouden
Rang te
verkrijgen
  A 2100 2160
  B 1900 1960
A C 1700 1760
B D 1400 1460
C E 1200 1260
D F 1000 1060
E G 700 760
F H 0
Voorwaarden:
 • De omschreven eisen voor een licentie zijn richtlijnen. De verantwoordelijke seniorenlicentiefunctionaris kan om hem moverende redenen hiervan afwijken.
 • De senioren licenties maken gebruik van de Elo Nationale ranglijsten.
 • Een licentie wordt verlaagd als het rang van het betrokken NTTB-lid op 1 januari of 1 juli onder de aangegeven grens ligt.
 • De senioren licentie wordt verhoogd als het rang van het betrokken NTTB-lid op 1 januari of 1 juli op of boven de aangegeven grens ligt.
 • Als een speler twee jaar niet heeft deelgenomen aan een NTTB competitie of een toernooi, verliest hij of zij het recht op een licentie. De licentie wordt dan uit de administratie verwijderd. De licentie wordt ook uit de administratie verwijderd als een speler geen NTTB-lid meer is.
Rating = de door winst of verlies verzamelde basispunten in competities en toernooien.
Rang = Ratingpunten + Bonuspunten - Strafpunten

3. Richtlijnen Jeugdlicenties

Bij de jeugd bestaan vijf leeftijdsklassen (O19, O17, O15, O14 en O11). Behalve bij O11 bestaan in elke leeftijdsgroep drie niveaus: A,B en geen licentie. Bij de O11 bestaan alleen licenties A en geen licentie. De A- en B-licentiehouders staan vermeld op NTTB Jeugdranglijst en (voor degenen die daar toegang toe hebben) in de ledenadministratie NAS. Jeugdlicenties gelden, tussentijdse promotie of degradatie op grond van resultaten uitgezonderd, tot het einde van het wedstrijdseizoen (30 juni). Aan het begin van het nieuwe wedstrijdseizoen (1 juli) worden alle spelers opnieuw ingedeeld. Voor de diverse licenties bestaan de volgende eisen:

A-licenties
A-licenties worden verleend aan een beperkt aantal spelers. De landelijke licentiefunctionaris bepaalt wie in aanmerking komen voor een A-licentie.

Promotie van B naar A licentie

Dit is mogelijk als men:

 1. De finale van de NJM bereikt (O19, O17 en O15, geldt niet voor O13 en O11)
 2. Een B jeugdranglijsttoernooi wint
 3. Tweemaal verliezend finalist is een B jeugdranglijsttoernooi.
 4. Door een combinatie van resultaten in de competitie, NJM, Ranglijsttoernooien en NJK op een nationale B jeugdranglijst een ELO-rating behaalt die boven de A grens (zie onder) ligt.
Licenties op basis van de ELO-rating worden in principe verleend per 1 januari en (mits een speler in dezelfde leeftijdsgroep blijft) per 1 juli. Op deze data geldt de hoogste rating die een speler in het daaraan voorafgaande half jaar heeft bereikt. De landelijke licentiefunctionaris kan licentieverhogingen eerder verlenen indien daartoe aanleiding is. Bijvoorbeeld in verband met de sluitingsdata van toernooien.

Bij de wisseling van het seizoen geldt bij O19, O17 en O15 dat spelers de A-licentie in ieder geval houden als zij:
 1. De eerste 4 van de finale NJM hebben bereikt. Indien er in de betreffende categorie spelers zijn die vanwege hun sterkte in een oudere categorie meespelen, kan dit aantal worden verminderd.
 2. Bij de NJK-A de halve finale hebben gehaald
 3. Bij een A-ranglijsttoernooi de finale hebben gehaald.
 4. Een rating hebben die boven de A-grens (zie onder) ligt van de leeftijdsgroep waarin zij in het nieuwe seizoen uitkomen.
O13 spelers O15 gaan en O11 spelers die naar de O13 gaan houden hun A-licentie als zij:
 1. Bij de eerste 3 van de finale NJM eindigen
 2. De finale van de NJK-A halen
 3. Een rating hebben dat boven de A-grens (zie onder) ligt van de leeftijdsgroep waarin zij in het nieuwe seizoen uitkomen.
De landelijke ranglijstfunctionaris houdt zich het recht voor uitzonderingen op deze regels toe te passen als hiertoe aanleiding is.

Degradatie van A naar B licentie
In principe dienen de kandidaten voor de A licentiegroep dusdanig sterk te zijn dat degradatie niet kan voorkomen. Helaas wijst de praktijk uit dat niveauverval wel voorkomt. Men degradeert als:
 1. Over een periode van een half jaar geen resultaten zijn geboekt.
 2. Men gedurende langere tijd een rating heeft die beneden de A grens ligt (zie onder).

B-licenties
B-licenties worden verleend door de landelijke licentiefunctionaris. Als de betrokken speler aan één van de volgende eisen voldoet zal de landelijke licentiefunctionaris in het algemeen altijd een B-licentie verlenen:

A. Nationale Jeugdmeerkampen
 • Jongens O19 en O17: het bereiken van de 1e landelijke ronde.
 • Alle andere leeftijdsgroepen: het bereiken van de 2e landelijke ronde.
Bij de seizoenswisseling geldt:
 • Wie bij de seizoenswisseling naar een oudere leeftijdsgroep gaat: O19, O17 en O15 het bereiken van de 2e landelijke ronde, O13 en O11 het bereiken van de finale.
 • Wie bij de seizoenswisseling in dezelfde leeftijdsgroep blijft: Jongens O19, O17 en O15: het bereiken van de 1e landelijke ronde. Jongens O13 en O11 en meisjes O19, O17, O15 en O13: het bereiken van de 2e landelijke ronde.
B. Jeugdranglijsttoernooien
 • De winnaars van onder de vlag van Team Wedstrijdzaken georganiseerde Jeugdranglijsttoernooien krijgen automatisch een B-licentie, tenzij het aantal deelnemers in de betrokken categorie te gering is. Dit ter beoordeling van de landelijke jeugdlicentiefunctionaris.
C. Elo-rating
 • Wanneer men door een combinatie van resultaten in de competitie, NJM, Ranglijsttoernooien en NJK een ELO-rating behaalt die boven de B grens (zie onder) ligt
D. A licentiehouders
 • Als men aan het einde van het seizoen in bezit is van een A licentie krijgt men in het volgende seizoen minimaal een B licentie.
Licenties op basis van de Elo-rating worden in principe verleend per 1 januari en (mits een speler in dezelfde leeftijdsgroep blijft) per 1 juli. Op deze data geldt de hoogste rating die een speler in het daaraan voorafgaande half jaar heeft bereikt. De landelijke licentiefunctionaris kan licentieverhogingen eerder verlenen indien daartoe aanleiding is. Bijvoorbeeld in verband met de sluitingsdata van toernooien.

De Elo-ratings voor het verkrijgen van een A- of B-licentie zijn als volgt:
Leeftijdsgroep A-licentie B-licentie
Jongens Onder 19 1650 1200
Jongens Onder 17 1450 1050
Jongens Onder 15 1250 900
Jongens Onder 13 1000 900
Jongens Onder 11 700 n.v.t.
Meisjes Onder 19 1400 950
Meisjes Onder 17 1200 950
Meisjes Onder 15 950 600
Meisjes Onder 13 700 450
Meisjes Onder 11 500 n.v.t.

Seniorenlicenties voor jeugdspelers
 1. Jeugdleden krijgen een D- of lagere seniorenlicentie alleen op aanvraag. De aanvraag wordt gedaan bij de afdelingslicentiefunctionaris van de afdeling waarvan de betreffende speler lid is.
 2. O19 en 2e jaars O17 spelers moeten altijd een seniorenlicentie kunnen krijgen, ook als ze niet aan de seniorencompetitie deelnemen. Dit geldt voor zowel landelijke (A-B-C-) licenties als voor de afdelings (D-E-F-G-H-) licenties.
 3. Eerstejaars O17 en jongere spelers kunnen alleen een seniorenlicentie krijgen, als ze ook toestemming hebben om aan de NTTB-seniorencompetitie deel te nemen.
 4. Voor een senioren-A-licentie gelden voor jeugdleden dezelfde eisen zoals die gesteld zijn voor senioren.
 5. 5. Voor een senioren B-, C- of D- licentie gelden voor jeugdleden dezelfde ELO-ratings op respectievelijk 1 juli of 1 januari als voor senioren. Deelname aan de Nationale Seniorenmeerkampen of de Nederlandse Kampioenschappen voor B-, C- en D-spelers is echter reeds mogelijk met een ELO-rating die voor senioren recht geeft op behoud van de licentie.
  Dit zijn de volgende ratings:
  Dames B 1400
  Dames C 1200
  Dames D 1000
  Heren B 1900
  Heren C 1700
  Heren D 1400