Landelijk - Dames Eredivisie

📄 9010404-02-202314:00Disnierats 1-Scylla 10-7
📄 9010504-02-202315:00FysioScheepje/SKF 1-AnytimeFitness/Westa 15-2
📄 9010605-02-202314:00VTV (N) 1-Dozy Den Helder/Noor 15-2
📄 9010112-02-202313:00Scylla 1-FysioScheepje/SKF 14-3
📄 9010212-02-202314:00AnytimeFitness/Westa 1-VTV (N) 12-5
📄 9010312-02-202314:00Dozy Den Helder/Noor 1-Disnierats 17-0
📄 9011125-02-202315:00FysioScheepje/SKF 1-VTV (N) 12-5
📄 9011026-02-202314:00Dozy Den Helder/Noor 1-Scylla 14-3
📄 9011226-02-202314:00AnytimeFitness/Westa 1-Disnierats 16-1
📄 9010705-03-202313:00Scylla 1-AnytimeFitness/Westa 15-2
📄 9010805-03-202314:00Dozy Den Helder/Noor 1-FysioScheepje/SKF 15-2
📄 9010905-03-202314:00VTV (N) 1-Disnierats 17-0
📄 9011512-03-202314:00AnytimeFitness/Westa 1-Dozy Den Helder/Noor 12-5
📄 9011418-03-202314:00Disnierats 1-FysioScheepje/SKF 10-7
📄 9011319-03-202313:00Scylla 1-VTV (N) 13-4