Landelijk - Dames Eredivisie

9010404-02-202314:00Disnierats 1-Scylla 1
9010504-02-202315:00FysioScheepje/SKF 1-AnytimeFitness/Westa 1
9010605-02-202314:00VTV (N) 1-Dozy Den Helder/Noor 1
9010112-02-202313:00Scylla 1-FysioScheepje/SKF 1
9010212-02-202314:00AnytimeFitness/Westa 1-VTV (N) 1
9010312-02-202314:00Dozy Den Helder/Noor 1-Disnierats 1
9011125-02-202315:00FysioScheepje/SKF 1-VTV (N) 1
9011026-02-202314:00Dozy Den Helder/Noor 1-Scylla 1
9011226-02-202314:00AnytimeFitness/Westa 1-Disnierats 1
9010705-03-202313:00Scylla 1-AnytimeFitness/Westa 1
9010805-03-202314:00Dozy Den Helder/Noor 1-FysioScheepje/SKF 1
9010905-03-202314:00VTV (N) 1-Disnierats 1
9011512-03-202314:00AnytimeFitness/Westa 1-Dozy Den Helder/Noor 1
9011418-03-202314:00Disnierats 1-FysioScheepje/SKF 1
9011319-03-202313:00Scylla 1-VTV (N) 1